- Thuốc nhuộm (Dyestuffs ), chất trợ phục vụ công nghiệp Dệt-Nhuộm (Dyeing Auxiliaries).

- Hóa chất phục vụ các ngành công nghiệp khác: chất màu (thực phẩm, giấy, nhựa,... ), chất tẩy rửa tổng hợp,...Chemicals for other industries : colorific chemicals (foods, papers, plastics,), synthetic detergent chemicals,


Thuốc nhuộm